Kanalizasyon arızasından sadece tuvaletin tıkanmasını, tuvalet taşının tamamen atık su içerisinde kalmasını, atık suyun klozetten taşması anlaşılmamalıdır. İki türlü kanalizasyon Arızası vardır. Birincisi; Kendiliğinden gelişen yani her hangi bir cismin atık su borusun tıkaması neticesinde meydana gelen arıza, İkincisi ise;  Kanalizasyon tesisatının yapımından kaynaklanan veya sonradan bazı sebeplerden dolayı oluşan kronik kanalizasyon Arızasıdır.

İstanbul VidanjörKocaeli Vidanjör, İstanbul Kukaİstanbul Foseptik Çekimi,

Kocaeli Foseptik Çekimi,  Gebze Foseptik Çekimi  Gebze vidanjör Çekimi